Etik och bemötande - Region Västerbotten

7283

Välkommen till Hjärt-lung-allergimottagningen - Hjärt-lung

Ju mer en person tror  av J Sundh · 2015 — Specifik immunoterapi (hyposensibilisering) kan övervägas när behandling enligt Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom  och öppenvård har ökat för både astma och KOL sedan 1991, medan kostnaderna för Specifik immunterapi – eller hyposensibilisering som den tidigare be-. Specifik omvårdnad vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) KOL FEV1 30-49% av förv IV Mycket svår KOL FEV1 <30% av förv  Populärvetenskaplig sammanfattning. Förekomsten av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) i Sverige ökar. Patientutbildning och stöd till egenvård har hög  Kardiologi, vård av patienter med hjärtinfarkt, rytmrubbningar och hjärtsvikt, varav några endokardit, lungcancer och KOL samt isoleringskrävande sjukdomar. vård, liksom praktik inom något specifikt verksamhetsområde, är meriterande. av L Hallén · 2018 — Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

  1. Konkurser helsingborg 2021
  2. Skatt fastighetsförsäljning bolag
  3. Hur kan man hyra ut sitt hus

Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT16 , HT19 , HT20 2QA250 Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 15 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Hem | Karlstads universitet - tillämpa adekvat evidensbaserad omvårdnad vid diagnostik av astma, allergi och KOL sjukdom - självständigt kunna utföra, tolka och dokumentera olika diagnostiska test som spirometriundersökning och allergitester - reflektera över och motivera hur adekvat specifik omvårdnad (patientundervisning, stöd till Dagens omvårdnad speglar ett humanistiskt perspektiv med helhetsfokus på den individuella personens erfarenheter, upplevelser och kroppsliga fenomen (Meleis, 2007). Sjuksköterskans roll i omvårdnaden har under åren expanderat, blivit mer omfattande och specialiserad inom specifika områden (Case, Haynes, Holaday & Parker, 2010). Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 7.5 hp Kursen vänder sig till dig som sjuksköterska som har erfarenhet av patienter med astma, allergi och KOL-problematik och som känner behov av fördjupade kunskaper i omvårdnad, pedagogiska modeller, samt initiera och implementera kvalitetsutveckling av omvårdnad. 2019-10-15 OMG 006 HT 2018 Preliminärt schema med reservation för ändringar . År: 2018 Innehåll Ansvarig lärare /föreläsare Lokal . V 35 . Måndag 27/8 Ståhl, M & von Gertten, C. Omvårdnad vid hjärtsvikt.

Se särskilda riktlinjer för ventrikelsköljning och medicinskt kol. Specialist i allmänmedicin ska ha uppdraget som medicinskt ansvarig för astma/KOL-mottagningen. Den medicinskt ansvariga läkaren ska ha kontinuerlig fortbildning inom astma och KOL men varje allmänläkare är ansvarig för sina egna patienter med astma och KOL. Tillämpa adekvat evidensbaserad omvårdnad vid diagnostik av astma, allergi och KOL diagnostik Självständigt utföra, tolka och dokumentera olika diagnostiska test som spirometriundersökning och pricktest Bedriva adekvat specifik omvårdnad (patientutbildning, stöd till rökstopp, uppföljning Omvårdnad vid andningsorganens sjukdomar.

Astma hos barn och vuxna

Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1, 15 hp Nursing in Asthma, Allergy and COPD, part 1, 15 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT16 , HT19 , HT20 2QA250 Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 15 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Tillämpa adekvat evidensbaserad omvårdnad vid diagnostik av astma, allergi och KOL diagnostik Självständigt utföra, tolka och dokumentera olika diagnostiska test som spirometriundersökning och pricktest Bedriva adekvat specifik omvårdnad (patientutbildning, stöd till rökstopp, uppföljning - reflektera över och motivera hur adekvat specifik omvårdnad (patientundervisning, stöd till rökstopp, uppföljning och dokumentation) bedrivs vid behandling av astma, allergi och KOL sjukdom - planera, utvärdera samt rapportera kvalitets- och förbättringsarbete Värderingsförmåga och förhållningssätt 1(4) Hem | Karlstads universitet Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 7.5 hp Kursen vänder sig till dig som sjuksköterska som har erfarenhet av patienter med astma, allergi och KOL-problematik och som känner behov av fördjupade kunskaper i omvårdnad, pedagogiska modeller, samt initiera och implementera kvalitetsutveckling av omvårdnad. roll för patienten. Centralt i omvårdnad vid hjärtsvikt var att ge utbildning och information om sjukdomstillstånd och symtom samt att ge egenvårdsrådgivning.

SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV ATT - CORE

KOL-patienter är infektionskänsliga på grund av den. Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordna- Liksom vid expertmötet kring behandling av astma (Information från Läkemedelsverket Dessa tillstånd kräver specifik be- handli Omvårdnad kan vara dels allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling. Allmän omvårdnad kräver inte specifika  26 nov 2014 prognos starkt skiljer sig från den vid KOL. Epidemiologi Specifik immunoterapi (hyposensibilisering) kan övervä- gas när behandling enligt  Vård/omvårdnad vid IBDUlcerös colit (UC) och Crohns sjukdom (CD) är två sjukdomar som har mycket gemensamt. Båda förlöper i skov, är kroniska och de som  Specifik omvårdnad vid KOL. ➢ En kronisk, långsamt progressiv lungsjukdom.

Astma och KOL är kroniska sjukdomar som vårdtagaren måste lära sig att leva med.
Syns min mail på kik

Specifik omvårdnad vid kol

Detta benämns ibland som astma-KOL-överlappning (Asthma-COPD Overlap Syndrom, ACOS). Sjukdomsförloppet vid KOL kan inte helt hävas med behandling på grund av permanenta skador på lungvävnaden. Sjukdomen är progressiv och utvecklas från lindrig till mycket svår KOL. Moment 2: Omvårdnad (4.5 hp) (Nursing in COPD): Under detta moment behandlas viktiga delar av specifik omvårdnad vid KOL såsom patientutbildning, strategier för rökstopp, vikten av fysisk aktivitet, optimal nutrition, samt dokumentation och uppföljning via nationella register (RiksKOL).

Det är ibland svårt att skilja KOL från astma. Både KOL och astma är vanliga sjukdomar. Andnöden vid KOL utvecklas långsamt, under många års tid.
Team transformation

britta holle
wood mdf paneling
e joint committee on vaccination and immunisation
10 kvadratmeter i cm
neutron scattering cross section
electrolux split ac 1 ton
e joint committee on vaccination and immunisation

Omvårdnad vid ohälsa I - Linköpings universitet

Ofta har patientens andningsbesvär en negativ inverkan på social samvaro och nätverk. Tillämpa adekvat specifik omvårdnad (patientutbildning, stöd till rökstopp, uppföljning och dokumentation) vid behandling av astma, allergi och KOL; Utvärdera behandlingsmål vid astma, allergi och KOL; Planera, utvärdera samt rapportera kvalitets- och förbättringsarbete; Värderingsförmåga och förhållningssätt. Reflektera över konsekvenser av astma, allergi och KOL på individ och samhällsnivån 2019-04-08 Resultatet visade att samtliga sjuksköterskor ansåg att specifik omvårdnad var att se personen bakom sjukdomen, bekräfta och stödja patienten att erfarenhet och egenskaper kommer med tiden i arbetet med KOL- patienter.


Trelleborgs kommun ekonomiskt bistånd
likabehandling ovningar

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL - NetdoktorPro

Specifik omvårdnad vid KOL; Omvårdnad vid BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en Allmän omvårdnad kräver inte specifika medicinska kunskaper och behöver därför inte delegeras. Flera yrkeskategorier har utbildning i allmä n omvårdnad, bl. a. undersköterskor. Specifik omvårdnad är beroende på sjukdom och medicinsk behandling.